B20 — workshop

Anders kijken naar spreekbeurten


Een spreekbeurt voorbereiden aan de hand van een boek: het kan! In deze workshop gaat het over presenteren en het houden van een spreekbeurt aan de hand van de opzet uit Open Boek. Over hoe kinderen kunnen presenteren zonder dat alle tekst eerst uitgewerkt is. Hoe je de spreekbeurt op school kunt voorbereiden en kunt koppelen aan informatievaardigheden. En dat dit alles niet afhankelijk is van de thuissituatie van de kinderen.

Bij deze vorm van het houden van een spreekbeurt, kan er daarna een werkstuk aan gekoppeld worden. In dit werkstuk komen dan de uitwerkingen te staan van de vragen die de kinderen uit de klas nog hebben. Daarna wordt het in de klas gelegd om gelezen te worden door de kinderen. Zo sla je meerdere vliegen in één klap!


Periode
hele schooljaar
Locatie
de Stadskazerne of op school
Duur
in overleg
Kosten
op aanvraag
Code
B20
 Informatie: Dieuwke de Goede (ddegoede@bibliotheekkampen.nl)
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.