B15

Boekenbas / Boekenpret

Het project BoekenPret wil het voorlezen op school en thuis stimuleren. Voor de kleutergroepen zijn bij een groot aantal prentenboeken BoekenPret-pakketten gemaakt, bestaand uit een intermediair of verteltafelmaterialen, een praatplaat of vertelkastje met vertelplaten, 30 exemplaren van het prentenboek, lessuggesties voor in de klas en voorleestips en andere suggesties rondom het boek voor ouders. Het titelaanbod wordt elk jaar herzien.

Kan in overleg uitgebreid worden met een korte workshop rondom het prentenboek, waarbij ouders samen met hun kind worden uitgenodigd voor een interactief voorleesmoment en het boek meekrijgen naar huis. Zie ook de nieuwe activiteit ‘Voorleesfeest’. 

Neem hiervoor contact op met je leesconsulent of met Monique Brus: mbrus@bibliotheekkampen.nl

Periode
Hele schooljaar
Locatie
Basisschool
Duur
4 weken
Kosten
€25,00 (gratis voor dBos-scholen)
Code
B15

Aanvraagtermijn minimaal 4 weken

Website https://www.bibliowijzeroverijssel.nl

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.