BK1-BK2-BK3-BK4

De Bovenkerk: geschiedenis voor het oprapen

Geschiedenis

Doelgroep groep 7 en 8 | Periode hele jaar in overleg | Locatie Bovenkerk, Koornmarkt 28, 8261 KA Kampen | Duur maximaal 1 uur | Website: www.debovenkerk.nl

Als je het over de geschiedenis van Kampen hebt, kun je niet om de Bovenkerk heen. Sinds de middeleeuwen heeft het gebouw de opvattingen over geloven en de vormen waarin dat werd beleefd, weerspiegeld. Dat bleek sterk samen te hangen met de manier waarop de stad Kampen tot ontwikkeling kwam. In de kerk worden rondleidingen gegeven, waarbij in overleg met de school extra aandacht kan worden gegeven aan thema’s als: bouwstijlen, geschiedenis van de kerk, gebruik van de kerk in de Late Middeleeuwen en na die tijd, symboliek en overige wensen.


Orgels

Doelgroep groep 1 t/m 8 | Periode hele jaar in overleg | Locatie Bovenkerk, Koornmarkt 28, 8261 KA Kampen | Duur 45 minuten | Maximaal 15 leerlingen | Website www.abweegenaar.nl

Een kijkje bij de orgels in de Bovenkerk onder leiding van organist Ab Weegenaar is een waar avontuur voor de kinderen. Losse orgelpijpen van heel klein tot heel groot worden met de mond aangeblazen. Zo ontdekken ze dat de pijpen heel verschillende klanken voortbrengen, van heel laag tot heel hoog. Ze leren wat registers, blaasbalgen, dekseltjes, octaven en klavieren zijn. Op het grote orgel kan heel zacht gespeeld worden, maar als de kinderen alle registers opentrekken gaat de organist “vol” op het orgel waardoor ze het helemaal voelen trillen in hun lichaam!


BK1 Geschiedenis zonder rondleiding met eigen leerkracht € 1,50 per leerling

BK2 Geschiedenis met rondleiding € 1,50 per leerling voor de kerk + € 2,00 per leerling

BK3 Orgels € 1,50 per leerling voor de kerk + € 50,00 per uur per groep (Max. 15 lln.)

BK4 Combi Geschiedenis en Orgels € 1,50 per leerling voor de kerk, 45 min. orgel en 45 min. rondleiding € 70,00 per groep + € 2,00 per leerling (groep wordt gesplitst)

Periode
Hele jaar in overleg
Locatie
Bovenkerk
Duur
Maximaal 1 uur
Kosten
€1,00 per leerling
Code
BK1-BK2-BK3-BK4

Website: www.debovenkerk.nl

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.