HDK1

De meestersmid naast ’t Huys der Kunsten

In de Voorstraat van Kampen laat meestersmid Sven op ambachtelijke wijze metaal bewerking zien en doen. Vervolgens wordt er in het huis met de oudste muren verteld over en op film gekeken naar de restauratie van papieren ambachtsdiploma’s. Je maakt er ook een voor jezelf! Wat zou jouw ambacht zijn geweest in de middeleeuwen? Docenten kunnen vooraf in de les aandacht besteden aan metaal en papier. Lesbrieven kunnen aangevraagd worden.

Periode
September - Oktober
Locatie
’t Huys der Kunsten/Smederij Sven de Lang Voorstraat 20, Kampen
Duur
Twee tours, door huys en smidse: totaal 1,5 uur
Kosten
€1,00 per leerling inclusief materialen
Code
HDK1

Maximaal 30 leerlingen, 15 leerlingen per tour

Opgave minimaal 14 dagen van tevoren

 Website www.huysderkunsten.nl www.svendelang.nl

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.