SA14 — meet and greet

de Schatbewaarder van Kampen

Het zijn schatbewaarders! Archivaris, informatiespecialist, erfgoedmedewerker, depotbeheerder, inventarisator, allemaal beroepen bij het Stadsarchief Kampen. Al deze mensen zorgen ervoor dat de historische schatten van Kampen en omgeving bewaard worden. Lijkt het je interessant hier meer over te weten? Dan komt er een erfgoeddocent naar school, om te vertellen/te laten zien wat zijn of haar beroep inhoudt en kunnen de kinderen vragen stellen.  (Kan ook in het Stadsarchief)

Periode
hele jaar
Locatie
op school of bij het Stadsarchief
Duur
45-60 minuten
Kosten
€ 3,00 per leerling
Code
SA14

Opgave minimaal 14 dagen van tevoren

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.