B22 — voorstelling

Dichtende Glazenwasser

In een korte act door theatergroep Kamerspel (Zwolle) worden leerlingen op verrassende wijze aangezet tot dichten/spelen met taal. De kinderen zitten binnen in hun lokaal (met een raam/bovenraam open ivm verstaanbaarheid). De glazenwassers zijn buiten en komen ramen lappen. Met sop, emmers, een ladder enz maken zij theater en muziek en laten aan het eind een raamgedicht achter op de ruit van de klas.

De Bibliotheek heeft hierbij een aantal voorbereidings-/verwerkingsactiviteiten ontwikkeld (incl materialen) waarmee de leerkracht (evt met ondersteuning van de leesconsulent) aan de slag kan vooraf en/of na afloop van het bezoek. Hierbij is ook aandacht voor ouderbetrokkenheid. Deze act kan ingezet worden tijdens de Poëziemaand, maar uiteraard ook op een ander moment in het jaar.

De activiteit is bedoeld voor groep 1-5 en kan ook in samenwerking met de peuteropvang/kinderopvang aangevraagd worden.

TIP: Indien er schoolbreed gewerkt wordt met het thema poëzie kan ervoor gekozen worden deze activiteit te combineren met een schoolschrijvermaand voor de bovenbouw: Dichtgeheimen - lesprogramma groep 5-8 - De Schoolschrijver (zie B21). 

Periode
Gehele schooljaar voorkeur vrijdag ivm beschikbaarheid theatergroep
Locatie
op school
Duur
ongeveer 20 minuten per groep (zelf te verlengen met de lessuggesties)
Kosten
€ 2,50 per leerling bij minimaal 5-6 groepen evt. ism nabijgelegen school)
Code
B22

bij voorkeur op vrijdag in verband met de beschikbaarheid van de theatergroep

minimaal 5-6 groepen eventueel in samenwerking met een  nabijgelegen school

Let op: De activiteit kan voor dit bedrag afgenomen worden door max. 4 scholen, dankzij subsidie van Kunst & Kind. We geven hierbij voorrang aan scholen die inzetten op ouderpartnerschap en de activiteit uitvoeren ism een inpandige of nabije kinderopvang.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.