KK5

eigen thema

Diverse kunst- en cultuurinstellingen kunnen arrangementen en workshops voor de school op maat maken. Dit kan bijvoorbeeld rondom een project met de gehele school of in aansluiting bij eigen thema's binnen thematisch onderwijs. Thema en wensen bij voorkeur 6 weken van te voren aangeven.

Samen met het team wordt het project vormgegeven. Te denken valt aan museumbezoek gerelateerd aan het thema, een boekensuggestie of workshops beeldend, dans, drama, erfgoed, muziek, literatuur. Er kan zelfs zelf uit te voeren lesmateriaal verzorgd worden.

Mocht u specifiek voor uw project inspiratie willen opdoen, dan komt de netwerkcoördinator van Kunst & Kind graag met u meedenken op een teamvergadering. Meedenken verplicht tot niets, maar kan wellicht een goede onverwachte invulling opleveren.

Uitvoering kan in de vorm van één of meer projectdagen, dagdelen of losse workshops.

Geef op het inschrijfformulier de periode en het thema aan dan kunnen we ons vast voorbereiden. Invulling gaat altijd in apart overleg.


Periode
Hele schooljaar op aanvraag
Kosten
De prijs wordt na aanvraag vastgesteld
Code
KK5

Data en thema  aangeven svp.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.