KK2

Maatwerk

Diverse kunst- en cultuurinstellingen kunnen arrangementen voor de school op maat maken. Dit kan bijvoorbeeld rondom een project met de gehele school. Thema en wensen 6 weken van te voren aangeven. Samen met het team wordt het project vormgegeven. Te denken valt aan museumbezoek gerelateerd aan het thema en er kunnen workshops beeldend, dans, drama, erfgoed, muziek, literatuur en lesmateriaal verzorgd worden.

Mocht u specifiek voor uw project inspiratie willen opdoen, dan komt de netwerkcoördinator van Kunst & Kind graag met u meedenken op een teamvergadering. Meedenken verplicht tot niets, maar kan wellicht een goede onverwachte invulling opleveren.

Ook kunt u bij Quintus dagdeelworkshops, 3 uur in de ochtend of 2 u in de middag afnemen. Indien uiterlijk 1 dag van tevoren aangekondigd kunnen deze ook ingezet worden ter vervanging van een uitgevallen leerkracht. Disciplines: beeldend of een combinatie van muziek-theater-dans. Kosten: € 60,00 per uur voor inzet van 2 docenten van Quintus.

Ook verzorgt Quintus 1x per 2 jaar een ICC-cursus op locatie. De volgende start sept 2019

Periode
Hele schooljaar op aanvraag
Kosten
De prijs wordt na aanvraag vastgesteld
Code
KK2

Data tijdig aangeven svp.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.