OR1 — lesserie

MuZiekO

MuZiekO is een exclusieve lesmethode opgebouwd uit 5 lessen + een presentatie.

In de lessen wordt aandacht besteed aan: marsvaardigheid, maat en ritme, zelf muziek maken, blazen en samenspel.

Het procesdoel van de lessenreeks is: kennismaken met muziekinstrumenten en samen muziek beleven. Naast de lessen zijn er extra lessen/spellen bijgevoegd. Alle lessen zijn opgebouwd vanuit de Kerndoelen leergebied kunstzinnige oriëntatie.

Periode
hele schooljaar
Locatie
schoollocatie
Duur
5 lessen 1e 1,5 uur alle andere 4 45 min
Kosten
€ 85,00 per groep
Code
OR1

maximaal 32 leerlingen

Minimaal 6 weken van tevoren opgeven via het inschrijfformulier Kunst en Kind.

De lessen zijn inclusief instrumenten, twee lessen van een vakdocent en een exclusieve code voor het muziekprogramma Earz.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.