KK01

Na- bijscholing teams

Voor alle disciplines uit de cultuureducatie is het mogelijk een vorm van deskundigheidsbevordering af te nemen. Dit kan in de vorm van een cursus, workshop, studiedag of –dagen waarbij de inhoud samen overlegd wordt. Ook voor teambuilding heel geschikt. Kosten in overleg. contactpersoon Marjon Lamers,  m.lamers@quintuskampen.nl.

Ook verzorgt Quintus 1x per 2 jaar een ICC-cursus op locatie. De volgende start najaar 2024 opgave via m.lamers@quintuskampen.nl

De Bibliotheek biedt 2x per jaar de cursus Open Boek voor leescoördinatoren aan. (Aanstaande) Leescoördinatoren kunnen zich aanmelden bij Sarah Roos. Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de cursus plaats in Kampen of in de regio Zwolle. Deze cursus (of onderdelen eruit) kan ook (in aangepaste vorm) verzorgd worden voor het gehele schoolteam.
Contactpersoon: sroos@bibliotheekkampen.nl.

Daarnaast biedt de Bibliotheek nascholings- en inspiratiebijeenkomsten aan voor leescoördinatoren die de cursus Open Boek gevolgd hebben.

Periode: Hele schooljaar op aanvraag
Locatie:
Duur:
Kosten: In overleg
Code: KK01
Totaal opties:
Bestelling totaal:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Theater
Erfgoed
Muziek
Media
Taal
Overzicht inschrijving
Nog geen items toegevoegd.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.