KK1

Na- bijscholing teams

Voor alle disciplines uit de cultuureducatie is het mogelijk een vorm van deskundigheidsbevordering af te nemen. Dit kan in de vorm van een cursus, workshop, studiedag of –dagen waarbij de inhoud samen overlegd wordt. Ook voor teambuilding heel geschikt. Kosten in overleg. contactpersoon Mariëlle van Zanten m.vanzanten@quintuskampen.nl

Ook verzorgt Quintus 1x per 2 jaar een ICC-cursus op locatie. De volgende start najaar 2020 opgave via m.vanzanten@quintuskampen.nl

De Bibliotheek biedt 2x per jaar de cursus Open Boek voor leescoördinatoren aan. (Aanstaande) Leescoördinatoren kunnen zich aanmelden bij Anne van Laar. Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de cursus plaats in Kampen of in de regio Zwolle. Deze cursus (of onderdelen eruit) kan ook (in aangepaste vorm) verzorgd worden voor het gehele schoolteam. Contactpersoon: avanlaar@bibliotheekkampen.nl


Periode
Hele schooljaar op aanvraag
Kosten
In overleg
Code
KK1
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.