B17 — presentatie

Online schrijversbezoek in de kinderboekenweek

Een ‘echte’ schrijver zien en horen vertellen over zijn/haar eigen boeken is nog altijd de beste vorm van boekpromotie. De voorbereiding van het bezoek, maar vooral ook het bezoek zelf, leidt tot veel enthousiasme voor lezen. We zijn er trots op dat, in de Kinderboekenweek, de volgende populaire schrijvers online met live verbinding jullie klas in kunnen komen: Tosca Menten en Corien Oranje!

De Bibliotheek verzorgt indien gewenst een collectie boeken van de schrijver en een lesbrief met allerlei/andere tips, zodat het bezoek goed voorbereid kan worden.

Tip: betrek ouders bij de voorbereiding en laat ouders ook inloggen tijdens dit gesprek, zeker als ouderbetrokkenheid een speerpunt bij het lezen is!

Aanmelden: er gaat een mailing uit naar de leescoördinator van je school, met daarin een inschrijfformulier. Vul dit in en mail het vóór 1 september 2020 naar Daphne Briggs op dbriggs@bibliotheekkampen.nl. Er is maar een beperkt aantal bezoeken mogelijk, dus VOL=VOL.

Neem voor verdere vragen contact op met Daphne Briggs: dbriggs@bibliotheekkampen.nl

 

 

 

Periode
1 oktober 2020: Tosca Menten 2 oktober 2020: Corien Oranje
Locatie
live online in de eigen klas
Duur
30 minuten
Kosten
€3,50 per leerling (€2,50 voor dBos-scholen)
Code
B17

 

 

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.