SA5 — leskist

Poortenroute

Kampen heeft als één van de weinige steden nog drie bestaande poorten en herkenbare delen van de stadsmuur. Maar waarom was het zo belangrijk om de stad te beschermen? Kraak de code en open de kist! Met de leskist leren leerlingen meer over de ontwikkeling van de stad Kampen, leren ze plattegrond lezen, komen ze iets over de gebouwen te weten, en het gaan ze lezen en schrijven zoals in de Middeleeuwen.

Periode
hele schooljaar
Locatie
Stadsarchief Kampen
Duur
afhankelijk van gekozen opdrachten
Kosten
€3,50 per leerling
Code
SA5

Maximaal aantaal leerlingen in overleg

Website: stadsarchiefkampen.nl (kopje educatie)

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.