B17

Schrijversbezoek

Een ‘echte’ schrijver zien en horen vertellen over zijn/haar eigen boeken is nog altijd de beste vorm van boekpromotie. De voorbereiding van het bezoek, maar vooral ook het bezoek zelf, leiden tot veel enthousiasme voor lezen. De Bibliotheek nodigt een aantal schrijvers uit in de Stadskazerne, scholen kunnen hun voorkeur aangeven voor schrijver/dag/tijd. Nadere informatie volgt in de loop van het schooljaar via de leescoördinatoren of vaste contactpersonen van de Bibliotheek.

Periode
26 en 27 september
Locatie
de Stadskazerne
Duur
1 uur
Kosten
€2,50 per leerling
Code
B17

Een ‘echte’ schrijver zien en horen vertellen over zijn/haar eigen boeken is nog altijd de beste vorm van boekpromotie. De voorbereiding van het bezoek, maar vooral ook het bezoek zelf, leiden tot veel enthousiasme voor lezen. De Bibliotheek nodigt een aantal schrijvers uit in de Stadskazerne, scholen kunnen hun voorkeur aangeven voor schrijver/dag/tijd. Dit schooljaar zijn uitgenodigd Marjolijn Hof (26 sept) en Bette Westera (27 sept).

Nadere informatie volgt via de leescoördinatoren of vaste contactpersonen van de Bibliotheek.


Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.