B19 — workshop

Voorleesfeest

In deze workshop wordt een prentenboek interactief voorgelezen aan kleuters en hun ouders. Daarna spelen de kleuters samen het verhaal uit met attributen, zingen er een lied over of leren een gedichtje. Dit wordt gecombineerd met BoekenBas/BoekenPret, waardoor alle ouders een boek mee naar huis kunnen krijgen, inclusief een ideeënboekje met praktische tips voor bij het voorlezen/spelen met het boek. De workshop is expliciet ook geschikt voor het stimuleren van voorlezen of spelen met boeken door laagtaalvaardige ouders, vanwege het voorbeeldgedrag door de leesconsulent, de zeer positieve reacties van de leerlingen op het boek, de laagdrempelige toelichting en de BoekenPret-materialen

Deze activiteit kan zowel op school als in de Bibliotheek uitgevoerd worden. Waar een school een inpandige peuterspeelzaal of kinderopvang heeft, is het mogelijk om de activiteit gezamenlijk aan te bieden.

Periode
hele schooljaar
Locatie
Stadskazerne of op school
Duur
1 uur
Kosten
€3,50 per ll (dBos-scholen gratis indien opgenomen in jaarplan)
Code
B19

informatie:  Dieuwke de Goede:  ddegoede@bibliotheekkampen.nl

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.