MO1 — workshop

Zelf koren malen op de molen

Een rondleiding op de molen is een afwisseling tussen luisteren en doen. De kinderen krijgen uitleg over de verschillende soorten molens in Nederland. Op de meelzolder gaan de leerlingen zelf graan malen met wrijfstenen en op een kleine handmolen. De leerlingen krijgen uitleg over een stukje hygiëne en gezond meel.

Buiten bekijken de leerlingen de wieken, het stil zetten en opzeilen. Leerlingen vanaf groep 5 en hoger proberen het zeil van de wieken te klampen. Voor de “technieklessen” vanaf groep 5 en hoger krijgen de leerlingen een stukje uitleg over de hefbomen en tandwielen waar de molenaar mee werkt. Het luiwerk (hijswerktuig) wordt door alle groepen leerlingen uitgeprobeerd.

Op de molen is een leskist aanwezig die u in uw klas kunt gebruiken voor diverse projecten en ter ondersteuning van uw lessen. Deze leskist kunt u reserveren via de site van de molen.

Periode
Hele jaar
Locatie
Op school en in de molen
Duur
1 tot 1,5 uur
Kosten
€20,00 per klas contant tevoldoen bij de molen. Als u gebruik maakt van de leskist €10,- extra
Code
MO1


Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkracht
Beeldend
Dans
Drama
Erfgoed
Muziek
Media
Taal

Kunst en Kind is het netwerk van basisscholen en cultuur aanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst en Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel.